Tudásmenedzsment, adaptív tanulás, kompetenciamérés, egyéni fejlődés, avagy mi a közös a RichterGedeon-ban, a Paksi Atomerőműben, és a Szent István Egyetemben?
Mindannyian tudásra szomjaznak, és a legnagyobb eredményt akarják kihozni a munkatársaikból. Könczöl Tamás Balázs – a SkillDict Zrt. innovációs igazgatója, társtulajdonosa –, aki adaptív tanulási eszközeivel igazi innovációt hozott a vállalatok és a tudásmenedzsment területén.

 Könczöl Tamás Balázs – SkillToolkit alapítója

Hogyan foglalnád össze röviden, mitől olyan különleges, eredményes a SkillToolkit módszertan és rendszer?

Egy szóban is össze lehet foglalni, mert adaptív a SkillToolkit tanulás! Ez azt jelenti, hogy mindenki az egyéni tudásának és fejlődésének megfelelően tud haladni a tanulásban, így kapja a tananyagot és a segítséget is. Én a tanulást és a tanítást teljesen más oldalról közelítettem meg. Diákként az volt a fontos, hogy minél gyorsabban, minél eredményesebben, minél hosszabb anyagot tudjak megtanulni. Tanárként azon dolgoztam, hogy a megszerzett tudás meg is maradjon a diákok fejében. Láttam, hogy valami hiányzik a hagyományos eLearning képzésekből. Elkezdtem összegyűjteni azokat a pontokat, ahol hiányt láttam, ami a diákoknak nehézséget jelentett. Hamar kiderült, hogy ez a fájdalompont mindenkinek máshol van, azt hiszem innen indult az egész. 

Mi lett a megoldás?

Már tanárként is azt kutattam, hogyan lehetne az eTanulás módszertanát hatékonyabbá tenni. A megoldás a SkillToolkit márkanevű tudásmenedzsment és humánerőforrás-fejlesztést támogató eLearning módszertan és szoftver rendszer lett, amely mérésekkel alátámasztva, igazolhatóan eredményesebb, mint a hagyományos eLearning eszközök. Ebben a tanuló az ismereteinek és készségeinek megfelelően kapja a tananyagot és a segítséget, és csak akkor léphet egy tudásszinttel feljebb, ha az alapokat tökéletesen tudja. Az eredmény tehát egy olyan módszer és eszköztár, amely elszakad a korábbi egy tanulási szinten megvalósított, prezentációszerű képzési megoldásoktól, mert az egyes tanulók az ismereteikhez, készségeikhez, motivációjukhoz és attitűdjeikhez illeszkedően súlyozottan kapják a tananyagot és a gyakorló feladatokat, tesztkérdéseket.

Rengeteg eLearning rendszer létezik, egy laikus hogyan tud különbséget tenni, mitől jobb az egyik, mint a másik?

Egy eLearning rendszer attól lesz jó, hogy milyen tanulásmódszertani lehetőségeket támogat, vagy egyáltalán épít-e valamilyen tanulásmódszertani megoldásra. Ha igen, akkor milyen tanítás/tanulási módszerek, eszközök használhatók benne. Mi a kompetencia alapú, tevékenység központú, személyre szabott megközelítésben hiszünk, ez a legeredményesebb. Mire gondolok? A hagyományos, tudásátadás fókuszú eTanulásban a tanulók ismereteitől, készségeitől függetlenül mindenki ugyanazt a tananyagot, gyakorló és ellenőrző feladatokat kapja – vagyis a tudásban különböző szinten állóknál van, aki egyes tananyag részeknél unatkozik, és van, aki nem tudja teljesíteni az adott tudásszintet. Ezáltal az eTanulás alapú képzések eredményessége elmarad az optimális szinttől, pedig a vállalat működése szempontjából alapvető fontosságú, hogy miként hasznosul a képzésekre fordított idő és pénz.

Mit gondolsz, mitől lesz sikeres egy vállalat?

Szerintem azok a legsikeresebb vállalatok, ahol a vezetőknek határozott víziójuk, céljuk van és ennek megvalósítása érdekében hatékonyan tudják menedzselni a belső szaktudásukat. Az ilyen vállalatoknál alakul ki a „tudásalapú vállalat” szemlélet, amely stratégiailag legfontosabb erőforrásként értelmezi a tudást és kiemelt fontossággal kezeli azt.

Többször említetted a tudásmenedzsment fontosságát, ez hogyan befolyásolja egy vállalat működését?

A vállalati tudásmenedzsment célja az eredményesség javítása – és ez alapján a versenyképességi szint fenntartása, sőt, emelése. A vállalat működése és fejlődése szempontjából alapvető fontosságú információkat, folyamatokat rendszerezve össze kell gyűjteni, és ki kell alakítani azt a rendszert, amivel a felhalmozott tudást meg lehet osztani a kollégákkal, ezzel ők a megkapott tudást hasznosítani tudják, eközben az egész folyamat ellenőrizhető is lesz. Attól kezdve, hogy valami ellenőrizhető, az eredményessége is mérhetővé válik.

Kik azok a vállalatok, akinek leginkább segíteni tudtok ezzel a rendszerrel?

Azok a szervezetek, vállalatok keresnek meg bennünket, akiknél a megszerzett tudásnak tétje van, ahol fejlődni és fejleszteni akarják a munkatársakat. Több, mint 25 éves képzési múlttal rendelkezünk, több tízezer ember képzési tapasztalatával a hátunk mögött. Sok száz képzési projektet vittünk sikerre. Fontos, hogy mi a hosszú távú szakmai együttműködésben hiszünk, legtöbb vállalatnál rugalmas keretszerződéssel dolgozunk, eközben projektjeinket napi szinten is nyomon követjük. Ahogy már említettem, teljes képzés-fejlesztési portfólióval rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy felmérjük a vállalat teljes képzési rendszerét, javaslatot teszünk egy hatékony képzési stratégiára, szükség esetén operatív tervet is kidolgozunk, képzési modulrendszert és egyes képzési programokat is fejlesztünk. A megvalósítás formája lehet jelenléti képzés, a jelenléti és eTanulás formát keverve, vagy önálló eTanulás alapon is.

Te vállalatvezetőként melyik funkciót néznéd meg a leggyakrabban a tanulásmódszertani lehetőségeitek közül?

Bár nem vagyok kontrollmániás, de nyilván azt nézném meg, ami előrébb viszi a vállalatot – én mindig a munkatársaim konkrét fejlődését szeretném látni. A SkillToolkit megoldásunk pedig ezt a láthatóságot is biztosítja. Fontos, hogy egy vállalat vezetője tisztában legyen a munkatársai valódi tudásával, képességeivel és nyomon tudja követni azok fejlődését. Két kattintással minden releváns tanulói aktivitást meg tudunk nézni, az eredmények alapján pedig látszik, ki szorul fejlesztésre, kinek melyik területen hiányos még a tudása, képessége. 

A tudás nem egy könnyen megfogható dolog, mégis, ahogy beszélsz róla olyan, mintha a SkillToolkit megoldásotoknak köszönhetően azzá válna.

Ezt nagyon jól látod, bár nem úgy kell elképzelni, mintha levennél egy könyvet a polcról. A megoldásunk a megszerzett tudást folyamatosan, elemi szinten méri, ezzel válik a tudáskészség kézzel foghatóvá. Az egyik legfontosabb eszközünk az adaptív alapú képzés, ahol – ahogy már említettem – mindenki a saját üteme és tudása szerint tud haladni a tananyagban. A rendszer látja és tudja, hol akadt el a kérdések között, ilyenkor ellenőrző kérdéseket tesz fel, hogy megbizonyosodjon az addig megszerzett tudás valódi mértékéről és pontosan a szükséges segítséget adja a továbblépéshez.

Hogyan kell elképzelni ezt a típusú virtuális tanulást, tanítást?

Részben elszakadtunk, részben újakkal egészítettük ki a hagyományos tanítási módszereket! Amikor a tanuló, a munkatárs belép egy egyszerű böngésző programmal a SkillToolkit rendszerbe, nem csak az alap tananyagot kapja meg, hanem (mint a hagyományos tanulásnál: körbe rakja magát a szakkönyvekkel, feladatgyűjteményekkel, újságokkal, stb.) minden lehetséges háttéranyagot, segítséget, belső logikai kapcsolatokat, teljes keresési lehetőséget, gyakorló, próba és záró tesztet is kapja meg. Így egy ilyen képzési megoldás lehetőséget ad arra, hogy az egyes hallgatók/tanulók az ismereteikhez, készségeikhez és motivációjukhoz illeszkedően differenciált módon kaphatják meg a tananyagot és a gyakorló, ellenőrző teszteket a tudásszintjüknek megfelelő, különböző tanulási útvonalak alapján.

Hogyan történik egy ilyen adaptív tananyag fejlesztési folyamat?

Egy interjú keretében az Ügyfelünkkel közösen megfogalmazzuk a konkrét, fő képzési célt. Ezután egy műhelymunka keretében leülünk az adott munkakör, feladatkör szakembereivel és megértjük, milyen kompetenciát, ismeretet, készséget, és/vagy attitűdöt szeretnének fejleszteni, valamint lebontjuk a fő képzési célt részcélokra, hogy pontosabban, eredményesebben tudjunk dolgozni. Ennek meghatározása után kiválasztjuk a legmegfelelőbb képzési formát (jelenléti, vagy kevert, vagy teljesen eTanulás alapú képzés), majd az ehhez illeszkedő tanítás/tanulási módszereket és eszközöket. Ezután a szakemberek bevonásával elkészítjük a tananyag nagyon részletes forgatókönyvét. Ezzel (is) garantált az Ügyfél számára, hogy pontosan tudja, mi fog bekerülni a tananyagba, az átadásnál ne legyen meglepetés, hogy esetleg nem azt kapja, amit várt. CSAK a forgatókönyv elfogadása után kezdődik meg az eTanulás tananyag fejlesztés, szerkesztés, jön a fotózás, videó készítés, grafikai, animációs/szimulációs fejlesztések és a tananyag összeállítása. A többszörös belső minőségbiztosításunk támogatásával elkészült tananyagot belső, majd fejlesztői tesztnek vetjük alá és legtöbbször pilot tesztelést is javaslunk olyan munkatársakkal, akik nem vettek részt a tananyag elkészítésében.
Végül közösen örülünk az Ügyféllel!

Záró gondolat

Azt gondolom, komoly szemléletváltást hoztunk a vállalati képzésekbe az innovatív képzési módszertanunkkal. A mai kor technológiájának köszönhetően már szinte minden online vagy virtuálisan történik, mi ezt a világot hozzuk be a vállalat mindennapjaiba, kiegészítve a több, mint 25 éves képzési tapasztalatunkkal, ezért is nagyon szeretik a képzési megoldásainkat, tananyagjainkat. A SkillToolkit rendszerrel egy olyan Virtuális Tanulási Környezetet fejlesztettünk ki, ahol a képzésekben résztvevő munkatársak igazolhatóan eredményesebben készülnek fel a tananyagainkból, így megvalósulhat minden elvárt kompetencia fejlesztése.
Ez minden vállalat alapvető érdeke és ma már a sikerességének a fő kulcsa.

megjelent: Üzletember magazin